Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Wakacje

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły do przedszkola na okres wakacyjny (lipiec/sierpień 2020r.) zostały pozytywnie rozpatrzone. W związku z powyższym zapraszamy do placówki zgodnie z zadeklarowanym terminem. Przed nami wakacje, które także będą inne niż zwykle. Wszyscy musimy nauczyć się nowych zasad…