Wycieczka do biblioteki

W ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” w październiku przedszkolaki  odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrzeniu Wielkim. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki oraz poznanie pracy…

Przedszkole w Brzeziu laureatem konkursu „FotoAktywność”

„FotoAktywność” to prestiżowy konkurs organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Głównym założeniem konkursu jest propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i artystyczne przedstawienie ruchu na fotografiach. Udział Publicznego Przedszkola w Brzeziu w akcji „FotoAktywność” zakończył się…