Spotkanie z bajką

Dnia 23 listopada w przedszkolu odbyło się „ Spotkanie z bajką”, na które zaproszeni zostali rodzice. Dzieci zaprezentowały krótkie przedstawienie pt: „ Bohaterowie ulubionych bajek”. Odbyło się również wręczenie nagród ogłoszonego wcześniej konkursu pt. ,,Snuj się, snuj bajeczko…”. W konkursie, na najciekawszą…

Cała Polska czyta dzieciom

Książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń, uczą mowy ojczystej, wzbogacają słownik dziecka, rozwijają zainteresowania, pomagają dzieciom w wieku przedszkolnym w przyswajaniu pewnych treści programowych. Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” rozpoczęła się w 2001 roku! Czytanie dzieciom stało się…