Wycieczka do biblioteki

W ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” w październiku przedszkolaki  odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrzeniu Wielkim. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki oraz poznanie pracy…